AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Ζητείται Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων – Λευκωσία

Κύρια καθήκοντα:

 • Η διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου για την εξυπηρέτηση των πελατών ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ικανοποίηση αυτών.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση υπηρεσιών με στόχο την άριστη παροχή υπηρεσιών και την επίτευξη υψηλών στόχων
 • Διαχείριση σχέσεων πελατών
 • Ανάπτυξη πελατολογίου

Προφίλ υποψηφίου:

Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες  στην Ελληνική γλώσσα

 • Καλή γνώση κοινωνικών δικτύων
 • Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
 • Ευχέρεια στην επικοινωνία και διαχείριση πελατών, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές δεξιότητες
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών, διαχείριση προβλημάτων και άμεση εξεύρεση εφικτών λύσεων
 • Εστίαση στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ευγένεια και πηγαία διάθεση για

Η επιχείρηση προσφέρει:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο  (αμοιβών & ωφελημάτων)
 • Φιλικό και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση στον χώρο των πωλήσεων
 • Δυνατότητα προαγωγής σε διοικητική θέση μετά το τέλος της εκπαίδευσης και μετά την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων της εταιρείας.

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και σειρά προτεραιότητας. Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους στο public.rnic@gmail.com μέχρι 6/6/21.

(AD-PP-84)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS