AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

1.  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Προθεσμία: 21/05/2021 

2.  ΒΟΗΘΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προθεσμία: 21/05/2021 

3.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Προθεσμία: 21/05/2021 

 

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS