AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Βοηθός Αποθήκης / Οδηγός

Andreas Jacovides Trading: Ζητείται Βοηθός Αποθήκης / Οδηγός – Λευκωσία

Η  εταιρεία Andreas Jacovides Trading, μια εδραιωμένη εταιρεία στον τομέα του εμπορίου, με γραφεία στη Βιομηχανική Περιοχή Λατσιών επιθυμεί να προσλάβει “Βοηθός Αποθήκης / Οδηγός (Διπλός Ρόλος)”

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Eκτέλεση δρομολογίων από και προς την αποθήκη της εταιρείας, από και προς τους πελάτες της εταιρείας.
 • Εκτέλεση δρομολογίων σε προμηθευτές της εταιρείας.
 • Μεταφορά εμπορευμάτων από και προς λιμάνι ή αποθήκες.
 • Θα βοηθά στη φόρτωση και εκφόρτωση του φορτηγού.
 • Εκτέλεση παρεμφερή καθηκόντων όπως (π.χ προσωρινή αντικατάσταση άλλων οδηγών της εταιρείας).
 • Θα εκτελεί διάφορες εργασίες εντός και εκτός της αποθήκης.
 • Οτιδήποτε εργασία προκύψει στην αποθήκη κατόπιν εντολής του προϊσταμένου του

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Άδεια φορτηγού μεικτού φορτίου 7.5 τόνους.
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστη επικοινωνία
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Λευκό ποινικό μητρώο

Ωφελήματα/ Όροι εργασίας

Μισθός αναλόγως προσόντων και επαγγελματικής πείρας.

Για να υποβάλετε την αίτηση για τη θέση παρακαλώ στείλετε το βιογραφικό σας στη διεύθυνση hr@ajacovides.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω τηλεφώνου στο 22866305/ 22866303.

Όλες οι αιτήσεις θα είναι αυστηρώς εμπιστευτικές.