AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

To Δικηγορικό γραφείο ΓΙΩΡΓΟΣ Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε., με έδρα στην Λάρνακα, ζητεί να προσλάβει γραμματέα για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών Office, Outlook, Excelκ.α
 • Συνεργάσιμο και πρόθυμο άτομο
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Καθήκοντα:

 • Γραμματειακή υποστήριξη και συνεργασία με δικηγόρους στο τμήμα δικαστηριακών υποθέσεων του δικηγορικού γραφείου
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 • Τήρηση/Οργάνωση ημερολογίου γραφείου
 • Αρχειοθέτηση
 • Χρήση του λογισμικού προγράμματος Zygos

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση george.vasiliou@gvasilioulaw.com (με την ένδειξη: Θέση Γραμματέως – anergosjobs.com).

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.