AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Διοικητικό Προσωπικό

Γεώργιος Κολοκασίδης Δ.Ε.Π.Ε: Ζητείται Διοικητικό Προσωπικό – Λευκωσία

Καθήκοντα

1.Έκδοση και πληρωμή τιμολογίων, έκδοση καταστάσεων λογαριασμών.

2.Παρακολούθηση εισπράξεων και χρεωστών.

3.Βασικές λογιστικές εργασίες.

4.Στοιχειώδεις τραπεζικές λειτουργείες.

5.Διαχείριση θεμάτων παροχής διοικητικών υπηρεσιών και συναφών ζητημάτων, καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών κτλ.

6.Επαφή με αρμόδιες αρχές όπως ο Έφορος Εταιρειών, Κοινωνικές Ασφαλίσεις κτλ.

7.Γενικά διοικητικά καθήκοντα υποστήριξης του γραφείου.

8.Ad hoc καθήκοντα όπως και όταν απαιτείται.

Απαιτούμενα προσόντα

1.Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

2.Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office) και χρήση διαδικτύου.

3.Υπευθυνότητα, αξιοπιστία και εχεμύθεια.

Χρήσιμα προσόντα

1.Προηγούμενη εργασιακή πείρα.

2.Γνώση των λογισμικών συστημάτων ‘ΖΥΓΟΣ’ και ‘Quick books’ θα θεωρηθεί προσόν.

3.Βασικές λογιστικές γνώσεις θα θεωρηθούν προσόν.

4.Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλίας.

5.Οργανωτικές δεξιότητες.

Απολαβές και πλεονεκτήματα

1.Ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.

2.Ευκαιρίες για ανάπτυξη και μακροχρόνια σταδιοδρομία.

3.13ος μισθός.

Η αίτηση μαζί με βιογραφικό σημείωμα να σταλεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (με την ένδειξη: Θέση Διοικητικού Προσωπικού): ck@cohalaw.com

ή με φαξ στον αριθμό: 22459380

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απολύτως εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA