AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Διεκπεραίωση Γραφειακών Εργασιών

Ζητείται Άτομο για Διεκπεραίωση Γραφειακών Εργασιών – Λεμεσός

Εταιρεία με έδρα την Λεμεσό ζητεί να προσλάβει επί μονίμου βάσεως άτομο για την διεκπεραίωση των  γραφειακών εργασιών του ομίλου μας. Γνώσεις λογιστικής και προηγούμενης πείρας θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν.
Μισθός αναλόγως πείρας και προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 25873797 ώρες γραφείου για διευθέτηση συνάντησης.