AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας

Σχολική Εφορεία Λατσιών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Τεχνίτης / Πολυτεχνίτης

Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Τεχνίτη/Πολυτεχνίτη για τις ανάγκες των σχολείων της.

Η θέση είναι Μισθολογικής κλίμακας Ε7-Ε8 (συνδυασμένες) με αρχικό ακάθαρτο μισθό €1182,03

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
  2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  3. Κάτοχος άδειας οδηγού
  4. Πείρα τουλάχιστον 5 χρόνων σε εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με τις πιο πάνω ειδικότητες.
  5. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα πρωτοβουλία και ευθυκρισία

Πρόσθετα προσόντα – πλεονεκτήματα:

  1. Να κατέχει πολύ καλά την ειδικότητα μιας  τέχνης που καθορίζεται στα προσόντα (Υδραυλικού, Ηλεκτρολόγου, Πελεκάνου, Ελαιοχρωματιστή)
  2. Πιστοποιητικό ειδίκευσης σε μία από τις πιο πάνω ειδικότητες

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα προσληφθεί, είναι αυτά που αναφέρονται στο έντυπο που θα παραλάβετε μαζί με την αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ειδικό Έντυπο Αίτησης από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λατσιών στην οδό Αργολίδος 31, 2222 Λατσιά, κατά τις εργάσιμες ώρες από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ. – τηλ. επικοινωνίας:  22483254/ 22481897.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία της Εφορείας μέχρι τις 28 Μαίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι σε κλειστό φάκελο με την υπόδειξη «ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΤΗ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗ»

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA