AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Θέση Εργασίας

Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών επιθυμεί να προσλάβει για μερική ή πλήρη απασχόληση Κοινωνική συνοδό για άτομο με οπτικοακουστική αναπηρία στη Λευκωσία.

Στα απαιτούμενα προσόντα περιλαμβάνονται ανάμεσα σ’ άλλα και τα ακόλουθα:

•Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.

•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας.

•Άδεια οδήγησης.

•Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία.

•Ευαισθητοποιημένη προσέγγιση προς τα άτομα με οπτικοακουστική αναπηρία.

•Ικανότητες επικοινωνίας, συνηγορίας, στήριξης, παρακίνησης,  έμπνευσης και ενδυνάμωσης ατόμων με οπτικοακουστική αναπηρία.

•Γνώση της νοηματικής γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Θα μεταφέρει/συνοδεύει με ασφάλεια άτομο με οπτικο-ακουστική αναπηρία σε υπηρεσίες υγείας, κρατικές υπηρεσίες, τραπεζικούς οργανισμούς, κοινωνικές υπηρεσίες, οργανώσεις, ιδρύματα, κέντρα κατάρτισης και άλλους χώρους που είναι απαραίτητοι για την άσκηση των δικαιωμάτων και την κοινωνική ενσωμάτωση του ατόμου.

Προσφέρεται ικανοποιητικός μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν ιδιόχειρες αιτήσεις, επισυνάπτοντας οποιαδήποτε πιστοποιητικά για τα προσόντα τους, μέχρι και τις 30 Μαϊου, 2021 στη διεύθυνση:

Γενικό Γραμματέα ΠΟΤ

Τ.Θ. 23511

1684 Λευκωσία.

E-mail: pot@logos.cy.net με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Όσοι επιθυμούν μπορούν να παραδώσουν την αίτησή τους προσωπικά στα γραφεία της ΠΟΤ, που βρίσκονται στη Σχολή Τυφλών στη Λευκωσία (1ος Όροφος)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS