AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης

Μ. Παπαπέτρου Λτδ: Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρία Μ. Παπαπέτρου Λτδ ζητά να προσλάβει άτομο για τη θέση Λειτουργού Αποθήκης για την αποθήκη της εταιρίας στην βιομηχανική περιοχή Δαλίου, Λευκωσία.

Καθήκοντα:

 • Παραλαβή, τακτοποίηση, αποθήκευση εμπορευμάτων, οργάνωση και ομαλή λειτουργία της αποθήκης.
 • Ετοιμασία παραγγελιών.
 • Διανομή προϊόντων.
 • Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων και με τη χρήση μηχανημάτων και ειδικά με “Reach Τruck”.

Προσόντα:

 • Απαραίτητη η γνώση Ελληνική γλώσσας.
 • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Γνώση χρήσης περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (Reach Τruck) για ύψος άνω των 7 μέτρων, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Δίπλωμα οδήγησης.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και ευχάριστη προσωπικότητα με οργανωτικές ικανότητες, συντονισμού εργασιών.
 • Μισθός αναλόγως προσόντων, 13ος μισθός.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό στο papapetrou@primetel.com.cy

Παρακαλώ όπως αναγράφετε στην αίτηση σας τη θέση για την οποία υποβάλλεται: «Λειτουργός Αποθήκης – anergosjobs.com».