AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΚΕ ΓΕρίου: Θέση Εργασίας

ΣΚΕ ΓΕρίου: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια – Φροντιστής/ Φροντίστρια

Η Στέγη Ηλικιωμένων ΣΚΕ ΓΕΡΙΟΥ ενδιαφέρεται να προσλάβει νοσηλευτή/ρια ή φροντιστή/ρια πλήρους/μερικής απασχόλησης

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Απολυτήριο λυκείου
  • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ευχάριστη προσωπικότητα
  • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

  • Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Απολαβές:

  • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
  • 13ο μισθό

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: kyriakichristofi@live.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22572080

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA