AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός IT (καθαρός μισθός €950 – €1.200)

Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ: Ζητείται Λειτουργός IT – Λευκωσία

H εταιρεία Μ. ΧΑΛΛΟΥΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΛΤΔ πιστοποιημένος εργοδότης ισότητας ενδιαφέρεται να προσλάβει λειτουργό ΙΤ ο οπόιος θα παρέχει υποστήριξη και συμβουλές στη διοίκηση της εταιρείας για συνεχή βελτίωση των συστημάτων και των υποδομών ΙΤ της εταιρείας. Προτεινόμενος μισθός από 950 μέχρι 1200 ευρώ τον μήνα καθαρές απολαβές αναλόγως προσόντων
ΕΥΘΥΝΕΣ
 • Υλοποιεί την στρατηγική του τμήματος  ΙΤ ούτως ώστε να ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική του οργανισμού
 • Προγραμματίζει, διαχειρίζεται και ελέγχει τα ηλεκτρονικά συστήματα της εταιρείας
 • Χειρίζεται τα Google Sheets kai Google docs
 • Χειρίζεται τα Social Media της Εταιρείας
 • Θεσπίζει κανόνες στα newsletter της εταιρείας
 • Αναλύει δεδομένα και παρουσιάζει τα αποτελέσματα στη διεύθυνση
 • Παρέχει βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα
 • Επιδιορθώνει τυχών προβλήματα των υπολογιστών και καταργεί ιούς
 • Μελετά τα υφιστάμενα συστήματα και προβαίνει σε εισηγήσεις για περαιτέρω βελτίωση
 • Συνεργάζεται με την εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί η ανάπτυξη του mxblor
 • Οργανώνει συστήματα διοίκησης μέσω ειδικών εφαρμογών και προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή
 • Διασφαλίζει την τεχνική υποστήριξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των εσωτερικών δικτύων επικοινωνίας, την ανάπτυξη ασφαλών πληροφοριακών συστημάτων, την αναβάθμιση συστημάτων, την ανάπτυξη βάσεων δεδομένων κ.τ.λ.
 • Υποστηρίζει το εταιρικό δίκτυο
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα

 • Πτυχίο Computer Science ή άλλο παρεμφερές πτυχίο
 • Γνώση Γλώσσας Προγραμματισμού JAVA και C+
 • Εξαιρετικές ικανότητες χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ms office, μέσων online επικοινωνίας, Google Apps και σύγχρονων τεχνολογικών εφαρμογών
 • Άριστη γνώση Ελληνικών  και  Αγγλικών
 • Αναλυτικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
 • Δυνατότητα  τήρησης χρονοδιαγραμμάτων
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • 1 χρόνος πείρας σε σχετικό αντικείμενο
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους με την ένδειξη ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΙΤ 2/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@mhalloumas.com.cy
Please follow and like us:
fb-share-icon
Tweet 20
RSS