AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Ν. Γαβριήλ & Υιοί Λτδ: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η Εταιρεία Ν. Γαβριήλ & Υιοί Λτδ ζητά να προσλάβει γραμματέα για πλήρη απασχόληση στη Λευκωσία.

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών
 • Άριστη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστή Microsoft Office (Word-Excel-Outlook)
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 • Ευχέρεια στο γραπτό λόγο και ικανότητα σύνταξης επιστολών
 • Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Καθήκοντα:

 1. Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
 2. Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
 3. Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας και εγγράφων της εταιρείας
 4. Χειρισμός εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 5. Δακτυλογράφηση στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
 6. Διευθέτηση συναντήσεων

Απολαβές και Ωφελήματα:

 • Στον επιτυχή υποψήφιο θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας
 • Προοπτικές καριέρας
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@gavrielcon.com  με τίτλο:”Γραμματέας – ANERGOSJOBS.COM”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA