AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Προσωπικός Οδηγός

Ζητείται Προσωπικός Οδηγός – Λευκωσία

Ιδιωτική Εταιρεία στη Λευκωσία, ζητά για άμεση πρόσληψη πλήρης απασχόλησης:

Προσωπικό Οδηγό

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Το άτομο που θα εργοδοτηθεί θα εκτελεί χρέη προσωπικού οδηγού Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Ιδιωτικής Εταιρείας. Χρειάζεται να είναι άτομο Υπεύθυνο, Ακέραιου Χαρακτήρα με Λευκό Ποινικό Μητρώο, Ευέλικτο και Εχέμυθο.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται εξαιρετικό πακέτο απολαβών με ωφελήματα που περιλαμβάνουν 24 μέρες ετήσιας άδειας, 13ον μισθό, Σχέδιο Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, Σχέδιο Συνταξιοδοτικής Ασφάλισης, Ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχημάτων και άλλα παρεμφερή ωφελήματα!

ΑΙΤΗΣΕΙΣ:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην πιο κάτω ηλεκτρονική Διεύθυνση:

marios@alphamega.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλ: 22469520 ή 22469525

 

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS