AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

P.K.Novocer Agencies Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η P.K.Novocer Agencies Ltd  εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χονδρικό εμπόριο ενδιαφέρεται να προσλάβει στα γραφεία της στην Λευκωσία γραμματέα για πλήρη απασχόληση.

Προσόντα 

 1. Δίπλωμα γραμματειακών σπουδών
 2. Άριστη γνώση χρώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών Microsoft office (word-excel-outlook)
 3. Άριστη γνώση ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (ομιλία και γραφή)
 4. Ευχέρεια στον γραπτό λόγο, ικανότητα σύνταξης επιστολών
 5. Ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, ευγένεια, υπευθυνότητα, ευχάριστη προσωπικότητα, εχεμύθεια, επαγγελματισμός
 7. Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες

Καθήκοντα 

 1. Γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης διαχείρισης τηλ. κέντρου, ενημέρωση και εξυπηρέτηση πελατών.
 2. Αρχειοθέτηση αλληλογραφίας, εγγράφων της εταιρίας.
 3. Χειρισμός εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας
 4. Δακτυλογράφηση στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα

Η Εταιρεία προσφέρει :

Ικανοποιητικό πακέτο απολαβών ανάλογα με πείρα και προσόντα

Οι αιτήσεις να αποστέλλονται στη πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: p.k.novocer@cytanet.com.cy

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA

Please follow and like us:
Tweet 20
RSS