AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Κλητήρας

Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd: Ζητείται Κλητήρας – Λευκωσία

Κλητήρας / Messenger

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Εταιρεία Iakovos Photiades Foodstuff Suppliers Ltd, πρωτοπόρος στον χώρο της εισαγωγής και διανομής τροφίμων ευρείας κατανάλωσης, αποκλειστικός προμηθευτής και διανομέας των καταστημάτων McDonald’s και της αλυσίδας καταστημάτων τροφίμων Foodsaver, ζητεί να προσλάβει Κλητήρα για μόνιμη απασχόληση, με βάση τη Λευκωσία.

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Παραλαβή και παράδοση εγγράφων και αλληλογραφίας.
 • Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών στα καταστήματα και κέντρα διανομής της εταιρείας καθώς και σε τράπεζες, υπηρεσίες, ταχυδρομείο κ.α.
 • Εκτελεί άλλα συναφή με τη θέση καθήκοντα.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης.
 • Άριστη γνώση ελληνικής γλώσσας.
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Κάτοχος άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.
 • Σχετική εμπειρία στη θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου.
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ

 • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
 • 13ος μισθός.
 • Ταμείο Προνοίας.
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μπορείτε να υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στη διεύθυνση hr@iph.com.cy αναγράφοντας στο θέμα “anergosjobs.com – Κλητήρας”, το αργότερο μέχρι τις 15 Απριλίου 2021.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA