AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Υπεύθυνος Αποθήκης

Stelmeco Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος Αποθήκης – Λεμεσός

Η εταιρεία Stelmeco Ltd, μέλος του ομίλου εταιρειών Επιφανίου, ζητά να προσλάβει άτομο δραστήριο, έμπειρο και τεχνικά καταρτισμένο για τη θέση του Υπεύθυνου Αποθήκης με έδρα τη Λεμεσό.

Κύρια Καθήκοντα

•Υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της αποθήκης και της παραγωγής.

•Οργάνωση και συντονισμός των παραγγελιών και παραδόσεων στους πελάτες.

•Καθοδήγηση και αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού για τη σωστή εκτέλεση εργασιών.

•Διευθέτηση προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού του εργοστασίου.

•Υπεύθυνος για θέματα Ασφάλειας και Υγείας.

Κύρια Προσόντα

•Τουλάχιστον δύο χρόνια σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας.

•Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

•Οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.

•Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

•Πολύ καλές γνώσεις προγραμμάτων Η/Υ.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 23 Απριλίου δηλώνοντας τη θέση στο hr@epiphaniou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή φαξ: 22431534. Παρακαλώ διαβάστε τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων προτού αποστείλετε την αίτηση σας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA