AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Εργοδότηση Ανέργων Ηλικίας 18-30

Εργοδότηση Ανέργων Ηλικίας 18-30 – Λάρνακα

Βασικές Προϋποθέσεις

1.Απολυτήριο λυκείου ή τεχνικής σχολής.

-Κατοχή πτυχίου θα θεωρείται προσόν-αίτηση μπορούν να υποβάλουν και φοιτητές ως part timers.

2.Μόνιμος κάτοικος και πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

3.Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της αγγλικής.

-Γνώση περισσότερων από 2 γλωσσών θεωρείται προσόν.

4.Δυναμική και Ευχάριστη Προσωπικότητα.

5.Διοικητικές και Οργανωτικές Ικανότητες.

Οι θέσεις

Οι υποψήφιοι Θα είναι υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση και αξιολόγηση του εκλεκτού πελατολογίου μας, την παροχή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών για αυτούς και την οργάνωση και διοίκηση του h r τους.

Άμεσο ξεκίνημα και εκπαίδευση παρέχονται στο full.

Εξαιρετική ευκαιρία για φοιτητές που επιθυμούν έξτρα εισόδημα παράλληλα με τις σπουδές τους.

Παρέχουμε υψηλές αμοιβές και ευκαιρία επιλογής full time ή part time απασχόλησης.

Πως μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας :

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα ή τα στοιχεία επικοινωνίας σας (Ονοματεπώνυμο, Πόλη, Ηλικία, Τηλέφωνο Επικοινωνίας) μέσω email στο email cvsmanager.office@gmail.com . Ξεκινάμε τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου.

(AD-F-111)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA