AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

5 ημέρες δωρεάν πρόσβαση σε συνεργασία της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας

5 ημέρες δωρεάν πρόσβαση σε συνεργασία της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας – Λευκωσία

Παγκύπριος Οργανισμός, σε συνεργασία με την Ακαδημία Επιχειρηματικότητας παρέχει την ευκαιρία σε 5 άτομα τα οποία θέλουν να έχουν μια πλήρης Εκπαίδευση όσο αφορά την  Κυπριακή Επιχειρηματικότητα, έρευνα και αλλαγές αγοράς, διαχείριση και διοίκηση ομάδας (τμήματος) και γραφείου αλλά και αύξηση του επιθυμητού τζίρου των συνεργατών-Εταιρειών.

Τα άτομα που θα επιλεχθούν τα τύχουν αξιολόγησης από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Οργανισμού και θα τους παρέχουμε την ευκαιρία για δωρεάν καθοδήγηση, εκπαίδευση και πιστοποίηση από ομάδα Συμβούλων του Οργανισμού

Έπειτα ο Οργανισμός μετά την λήξη των 5 ημερών θα πραγματοποίηση εξέταση στα κεντρικά γραφεία στην Λευκωσία με σκοπό θα επιλεχθούν 3 άτομα από τους εκπαιδευόμενους για μακροχρόνια και μόνιμη συνεργασία με τον Οργανισμό μας.

Τα 3 άτομα που θα επιτύχουν στην εξέταση θα τους προσφερθεί πρόταση συνεργασίας ούτως ώστε ξεκινήσουν στον Οργανισμό ως Σύμβουλοι Επιχειρήσεων με προοπτική να εξελιχθούν σε Υπευθύνους Τμήματος και μετέπειτα σε Διευθυντές των 3 γραφείων που έχει σκοπό να ανοίξει ο Οργανισμός μας μέχρι τέλος του χρόνου.  Οι αμοιβές φτάνουν έως και 2000 ευρώ.

Αίτησης θα λαμβάνονται μέχρι 19 Απριλίου στο cyprusorganizationacademy@gmail.com.

Περιορισμένος αριθμός θέσεων.

(AD-PP-70)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA