AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Τελευταίες Θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

Τελευταίες Θέσεις εργασίας στη Δημόσια Υπηρεσία

1.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προθεσμία: 23/04/2021 – Περισσότερα εδώ

2.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Προθεσμία: 23/04/2021 – Περισσότερα εδώ

3.  ΣΤΕΝΟΓΡΑΦΟΣ ΒΟΥΛΗΣ, ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ Προθεσμία: 23/04/2021 – Περισσότερα εδώ

4.  ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΣ, ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προθεσμία: 23/04/2021 – Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA