AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

ΣΠΑΒΟ: Θέση Εργασίας

ΣΠΑΒΟ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μίας (1) θέσης Λειτουργού Λογιστηρίου για τα Γραφεία του στη Λευκωσία.

Η θέση αφορά τον συντονισμό των εργασιών του Λογιστηρίου του Συνδέσμου. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως ακολούθως:

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Κάτοχος διπλώματος LCCI Higher
 • Κάτοχος Πανεπιστημιακού Τίτλου στον κλάδο της Λογιστής θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και MS Office προγραμμάτων (Excel)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση λογιστικών προγραμμάτων
 • Επιπλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά και δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Μεθοδικότητα
 • Οργανωτική ικανότητα
 • Υπευθυνότητα και ευθυκρισία
 • Ικανότητα σύναψης υγιών επικοινωνιακών σχέσεων
 • Να είναι ευχάριστη προσωπικότητα και να λειτουργεί αποτελεσματικά σε ομάδα

Σε περίπτωση επιλογής, απαραίτητη η προσκόμιση

 • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
 • Πιστοποιητικού μη συμπερίληψης στο αρχείο καταδικασθέντων για αδικήματα σεξουαλικής
  κακοποίησης, σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας.

Κύρια καθήκοντα και βασικές αρμοδιότητες

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση ταμειακών ροών
 • Επικοινωνία με τους προμηθευτές και πληρωμές τιμολογίων
 • Έλεγχος πιστωτών, ταμείων και συμφιλίωση τραπεζών
 • Προετοιμασία όλων των αρχείων και εγγράφων που απαιτούνται για τη διαδικασία ελέγχου
 • Προετοιμασία λογαριασμών διαχείρισης (management accounts)
 • Υπεύθυνος/η για την προετοιμασία και πληρωμή μισθοδοσίας, συναφή φορολογιών και έξοδα υπαλλήλων
 • Ετοιμασία μηνιαίων και άλλων αναφορών όπως αυτές ζητηθούν από τη Διεύθυνση
 • Βοήθεια στην προετοιμασία προϋπολογισμών σε συνεργασία με τη Διευθυντική Ομάδα

Αποδοχές

Η εγκεκριμένη ετήσια μισθοδοσία της θέσης κυμαίνεται από €19,500 – €22,100 (μικτά συμπεριλαμβανομένου του 13ο μισθού) αναλόγως προσόντων.

Υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος

Αιτήσεις υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ο οποίος συμπεριλαμβάνει πλήρες βιογραφικό και αντίγραφα των πιστοποιητικών των απαραίτητων προσόντων.

Στο εξώφυλλο του φακέλου αναγράφεται ΣΠΑΒΟ – ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ.

Ο φάκελος θα πρέπει να παραδοθεί στα γραφεία του ΣΠΑΒΟ , Λεωφόρος Κυρηνείας 178, 2112 Πλατύ Αγλαντζιάς, Λευκωσία, όχι αργότερα από την Τρίτη 20/04/2021 στις 2.30μμ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA