AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις στην Κύπρο με Δίκαιο αξιοκρατικό σύστημα  αμοιβών – Μέχρι 22 Απριλίου 2021

Θέσεις στην Κύπρο με Δίκαιο αξιοκρατικό σύστημα  αμοιβών – Μέχρι 22 Απριλίου 2021 – Λευκωσία

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων  είναι μία ευρέως εφαρμοσμένη στρατηγική για την διαχείριση των αλληλεπιδράσεων μιας επιχείρησης με συμβολαιούχους Εταιρικούς πελάτες και προοπτικές ανάπτυξης του πελατολογίου τους.

Οι γενικοί στόχοι είναι να βρει, να ελκύσει και να κερδίσει νέους συμβολαιούχους Εταιρικούς πελάτες, να διατηρήσει αυτούς που η επιχείρηση ήδη έχει, και να μειώσει το κόστος του μάρκετινγκ και της εξυπηρέτησης πελατών.

Η Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων περιγράφει μία επιχειρηματική στρατηγική σε επίπεδο επιχείρησης περιλαμβάνοντας τμήματα πελατειακών-διεπαφών καθώς και άλλα τμήματα.

Μετρώντας και αποτιμώντας πελατειακές σχέσεις είναι ζωτικής σημασίας για να υλοποιείται αυτή η στρατηγική.

Τα άτομα που θα αναλάβουν τις πιο πάνω θέσης θα πρέπει να είναι άτομα φιλόδοξα, με δέσμευση στο αποτέλεσμα, εργασιομανής, τελειομανής και με φιλοδοξία.

Ο Οργανισμός μας παρέχει στους λειτουργούς του τμήματος Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων υψηλό πακέτο αμοιβών, εκπαίδευση και προαιρετικά επαγγελματικά ταξίδια.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για μια συνέντευξη με τον

Διευθυντή της εταιρείας μας και να είναι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου.

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και σειρά προτεραιότητας.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση αποστολής Αιτήσεων και Βιογραφικών : hrnicosiaoffices@gmail.com

(AD-PP-69)

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA