AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας

ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Η Δικηγορική εταιρεία ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΥ, ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε με έδρα την Λεμεσό, ζητεί να προσλάβει ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ για πλήρη απασχόληση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

 • Αρχειοθέτηση υποθέσεων και εγγράφων.
 • Ετοιμασία επιστολών/ αιτήσεων/ σημειωμάτων εμφάνισης/ διοριστηρίων μαρτυρικών κλήσεων και άλλων εγγράφων δικαστηρίου.
 • Αποστολή φαξ , e-mails.
 • Διαχείριση courier.
 • Διαχείριση ημερολόγιων δικαστηριακών υποθέσεων.
 • Οργάνωση και ρύθμιση συνεδριάσεων του γραφείου.
 • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου/ προώθηση κλήσεων / λήψη μηνυμάτων/ επικοινωνία με τους  πελάτες ή άλλα πρόσωπα ή συνεργάτες
 • Υποδοχή επισκεπτών
 • Διευθέτηση ραντεβού και συναντήσεων με πελάτες
 • Φροντίδα προμήθειας και διατήρησης γραφειακής ύλης, εξοπλισμού κλπ
 • Μέριμνα για επιδόσεις εγγράφων
 • Έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων
 • Μετάβαση για εξωτερικές εργασίες γραφείου εκεί και όπου χρειάζεται.
 • Γενικά γραμματειακά καθήκοντα και οργάνωση γραφείου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 • Τίτλος γραμματειακών σπουδών ή άλλο συναφές πτυχίο.
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της  Αγγλικής  γλώσσας.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή (Word, Excel, Outlook και Internet).
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα και εχεμύθεια.
 • Ευγένεια και επικοινωνιακή δεξιότητα.
 • Υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση
 • Προηγούμενη πείρα σε δικηγορικό γραφείο τουλάχιστον 3  χρόνια

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως   προσόντων και πείρας σε ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέσω E-mail ή φαξ στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας.

E-mail: info@hhlaw.com.cy  ,με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  ΦΑΞ: 25-591359

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA