AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας

ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η δικηγορική εταιρεία ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ & ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ Δ.Ε.Π.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει στα γραφεία της στη Λευκωσία, Γραμματέα (Secretary) προς υποβοήθηση των δικηγόρων της, για πλήρη απασχόληση.

Προσόντα

 • Προηγούμενη πείρα σε δικαστηριακό τμήμα δικηγορικής εταιρείας τουλάχιστον 5 ετών απαραίτητη.
 • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή σε περιβάλλον Microsoft Windows καθώς και προγραμμάτων Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook.
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (ομιλία και γραφή).
 • Γνώση χρήσης του λογισμικού ΖΥΓΟΣ ή άλλου λογισμικού διαχείρισης δικαστηριακών υποθέσεων
 • Γνώση διαδικασιών Πρωτοκολλητείου
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Εχεμύθεια και υπευθυνότητα.

Καθήκοντα

 • Υποβοήθηση εργασιών των δικηγόρων του γραφείου
 • Οργάνωση γραφείου, αρχειοθέτηση υποθέσεων, αλληλογραφίας και εγγράφων της εταιρείας και πελατών
 • Ετοιμασία  και αποστολή ενημερωτικών επιστολών προς τους πελάτες και γραφεία επίδοσης
 • Απάντηση σε κλήσεις, λήψη μηνυμάτων και χειρισμός αλληλογραφίας
 • Συνεργασία και συνεννόηση με εξωτερικούς συνεργάτες της δικηγορικής εταιρείας.

Μισθός

 • Μισθός και ωφελήματα αναλόγως προσόντων.

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για την πιο πάνω θέση παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@karamanolis.com (με την ένδειξη: Θέση Γραμματέως – anergosjobs.com) μέχρι τις 16 Απριλίου 2021.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA