AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητούνται Εργάτες

Stelmeco Ltd: Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

Η εταιρεία Stelmeco Ltd, μέλος των εταιρειών της Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει εργάτες/ χειριστές μηχανής για το εργοστάσιο της στην Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Συλά στη Λεμεσό.

Κύρια Καθήκοντα

  • Παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών.
  • Χρήση μηχανής κοπής και διαμόρφωσής σιδηροδοκών.
  • Ετοιμασία παραγγελιών και φόρτωση εμπορευμάτων προς τον πελάτη.

Κύρια Προσόντα

  • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
  • Εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων, fork lift και γερανού, θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.

Απολαβές

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο hr@epiphaniou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”. ή στο φαξ 22431534 μέχρι τις 15 Απριλίου 2021. Παρακαλώ διαβάστε τη Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Εργαζομένων προτού αποστείλετε την αίτηση σας.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση

Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA