AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Mansystems: 2 Θέσεις Εργασίας

Mansystems: 2 Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία, Λέμεσος, Λάρνακα

Η Mansystems, στο πλαίσιο υποστήριξης πελάτη της με δίκτυο πωλήσεων Παγκύπρια, θα επιλέξει τους κατάλληλους συνεργάτες

2 Συμβούλους Πωλήσεων Β2Β

(SR31032021B2B)

Ο πελάτης μας είναι από τις πιο σοβαρές εταιρίες στην Κυπριακή αγορά  και αναζητά νέους συνεργάτες για άμεση στελέχωση στο τμήμα πωλήσεων.

Η εταιρία  επενδύει πολύ στο προσωπικό της καθώς ενδιαφέρεται για την ανέλιξη του κάθε εργαζομένου, με προϊοντική και εξειδικευμένη εκπαίδευση πωλήσεων.

Κάθε πρόσληψη στη συγκεκριμένη εταιρία γίνεται με κριτήρια ανέλιξης σε άλλες θέσεις και τμήματα της εταιρίας.

Κύριες Αρμοδιότητες :

 • Υποστήριξη υπάρχον πελατολογίου
 • Κλείσιμο συναντήσεων με νέους δυνητικούς πελάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, κοινωνικών μέσων ή από άλλα τμήματα της εταιρείας
 • Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση με στόχο την ικανοποίηση των πελατών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας και άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Αναφορά καθημερινή με reports στο σύστημα CRM της εταιρίας
 • Υλοποίηση της στρατηγικής πωλήσεων και εφαρμογή της στη ζώνη ευθύνης του πάντα σε συνεργασία με το management

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο  Κυπριακού ή ξένου πανεπιστημίου επιθυμητό
 • Άριστη γνώση Αγγλικά– γραπτά και προφορικά
 • Ευγενική και ευχάριστη  προσωπικότητα
 • Γνώση MS Office
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα ομαδικής συνεργασίας
 • Ικανότητα σαφής ενημέρωσης
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πωλήσεις Β2Β  min 2 χρόνια

Παροχές:

 • Εξαιρετικά καλός Μισθός ανάλογα τη θέση,
 • Ελκυστικό πακέτο ωφελημάτων,
 • Extra ποσοστά
 • Εταιρικό Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, laptop
 • Ευκαιρίες για περαιτέρω εξέλιξη της σταδιοδρομίας

Μπορείτε να αποστείλετε το βιογραφικό σας με email hr@mansystems.org με τίτλο:”Συμβούλος Πωλήσεων Β2Β – ANERGOSJOBS.COM”.

Notes

Η MansystemsBusinessConsultants ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα αποκλειστικά στο μέτρο που απαιτείται κατά την διαδικασία συνέντευξης και ενδεχόμενης πρόσληψης και έχει λάβει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με την ισχύουσα κυπριακή νομοθεσία και τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679. Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην MansystemsBusinessConsultants   μέσω της αίτησης σας θα διατηρούνται για τυχόν μελλοντική χρήση για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών από τη λήψη τους προς αξιοποίηση μελλοντικής πρόσληψης. Για την εκπλήρωση των ανωτέρω αναφερομένων σκοπών επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή με αίτημα σας προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της MansystemsBusinessConsultants  (hr@mansystems.org) να ασκήσετε τα δικαιώματα που προβλέπει ο Κανονισμός, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος ενημέρωσης και πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας,  φορητότητας και του δικαιώματος αντίρρησης ως προς την επεξεργασία, αλλά και να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων