AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.: Θέση Εργασίας

Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε.: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Θέση Credit Control & Administration

Το Δικηγορικό γραφείο Π. Αγγελίδης & Σία Δ.Ε.Π.Ε. επιθυμεί να προσλάβει άτομο για τη θέση Credit Control & Administration (θέση πλήρους απασχόλησης)

Κύρια Καθήκοντα

 • Συλλογή χρεών & Διαχείριση εταιρικών πελατών
 • Ετοιμασία και καταχώρηση εγγράφων που σχετίζονται με εταιρείες
 • Επεξεργασία, εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων από το λογισμικό Zygos
 • Επικοινωνία με αρμόδια τμήματα του δημόσιου τομέα και διαχείριση διαδικασιών
 • Εργασίες εκτός γραφείου – παραλαβή/παράδοση/καταχώρηση εγγράφων
 • Ορισμένες λογιστικές εργασίες και συνεργασία με λογιστές
 • Επικοινωνία με συνεργάτες / πελάτες

Προσωπικές Δεξιότητες / Χαρακτηριστικά

 • Πτυχίο και/ή Δίπλωμα σχετικό με Διοίκηση Γραφείου και/ή Μάρκετινγκ
 • Πτυχίο ή Δίπλωμα Λογιστικής θεωρείται επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Εμπειρία με λογισμικά τιμολόγησης θεωρείται επιπλέον προσόν
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Οργάνωση, προγραμματισμός και δημιουργικότητα
 • Ηγετικές και διοικητικές ικανότητες – ανάληψη πρωτοβουλιών
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Πολύ καλή ικανότητα χρήσης του διαδικτύου ως μηχανή αναζήτησης
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς συνεχή καθοδήγηση
 • Πείρα σε δικηγορικό ή λογιστικό γραφείο ή σε άλλο γραφείο παροχής υπηρεσιών θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρεται πολύ ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Οι Ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@angelides.law μέχρι μέσα Απριλίου 2021.  Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.  Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τα άτομα τα οποία θα έχουν προεπιλεγεί για συνέντευξη για την ως άνω θέση.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA