AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

A.K.I constructions: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία

ΠΡΟΣΟΝΤΑ
 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Ελάχιστη εμπειρία: 2 χρόνια
 • Γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώσεις Ηλεκτρονικού υπολογιστή (MS OFFICE, MS PROJECT, EXCEL, AUTOCAD

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Υπεύθυνος/η Μηχανικός Εργοταξίου, το οποίο σημαίνει μεταξύ άλλων, τα πιο κάτω:

 • Μελέτη Εγγράφων Συμβολαίου και εφαρμογή τους σε συνεργασία με Εργοδηγό,\
 • Διατήρηση στοιχείων κόστους κατασκευών,
 • Συμπλήρωση κατά νόμων εγγράφων/εντύπων,
 • Έλεγχοι των ποιοτήτων των εργασιών,
 • Καθορισμός, εφαρμογή και έλεγχοι των μέτρων Ασφάλειας και Υγείας,
 • Συμμετοχή σε συνεδριάσεις με τους Σύμβουλους/Μελετητές/Επιβλέποντες και με τους ιδιοκτήτες των Έργων, για τεχνικά θέματα και θέματα Προόδου,
 • Παρακολούθηση σεμιναρίων όπως περί τούτων θα αποφασίζει η διεύθυνση της εταιρείας

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

christos.th@akiconstructions.com.cy  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 99109624

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA