AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δες αν είσαι δικαιούχος για full time πενθήμερη απασχόληση

Δες αν είσαι δικαιούχος για full time πενθήμερη απασχόληση – Λάρνακα

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν :

1.Μόνιμοι κάτοικοι Λάρνακας ή Αμμοχώστου,

2.Κάτοχοι απολυτήριου λυκείου,

3.Υποψήφιοι με επαγγελματικό image και οργανωτικές ικανότητες,

4.Άτομα άμεσα διαθέσιμα.

5.Φοιτητές, Άνεργοι πτυχιούχοι ή μη πτυχιούχοι, άτομα που θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους σημείωμα με τα certificates που παρέχουμε

Καθήκοντα της θέσης:

1.Εντός του γραφείου για διεκπεραίωση της γραφειοκρατίας και των απαραίτητων εγγράφων,

2.Εξωτερικά στους πελάτες μας,

3.Επαγγελματικά meetings (υποχρεωτικά) και ταξίδια στο εξωτερικό (προαιρετικά) για εκπαιδεύσεις.

Πού μπορείτε να υποβάλετε αίτηση και μέχρι πότε:

Βιογραφικά θα συλλέγονται στο email newsupervisorla@gmail.com ,

Ή μπορείτε να μας αποστείλετε 1.Ονοματεπώνυμο, Τόπος Διαμονής, Ηλικία, Τηλέφωνο επικοινωνίας στο πιο πάνω email μέχρι 10.04.21.

(AD-F-106)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA