AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητούνται άμεσα 2 νέοι / νέες

Ζητούνται άμεσα 2 νέοι / νέες – Λεμεσός

Νέος/α σε εταιρία στη Λεμεσό( Άμεση Κάλυψη ) | Κύπρος | Ιδιωτική Εταιρεία

για την στελέχωση του τμήματός της στο κομμάτι των πωλήσεων.

Απαραίτητα Προσόντα:

Καλές δημόσιες σχέσεις (διάθεση και ικανότητα)
Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη
Η εταιρία παρέχει:

Full time ωράριο
Σύμβαση αορίστου χρόνου
Παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση                                                                                                                                                Ικανοποιητικές (υψηλές) αμοιβές

Για υποβολή αίτησης παρακαλούνται οι υποψήφιοι να επισυνάψουν το βιογραφικό τους πριν την 31 Μαρτίου 2021 στο info.businesscomp@gmail.com

(AD-RR-100)