AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το Δικηγορικό Γραφείο ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Δ.Ε.Π.Ε ενδιαφέρεται να προσλάβει Γραμματέα για πλήρη απασχόληση. Απαιτείται πολύ καλή γνώση Η/Υ και ειδικότερα των προγραμμάτων Word, Excelκαι Outlook.

Είναι απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε Δικηγορικό Γραφείο. Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών ή/και γνώση του ΖΥΓΟΥ θα θεωρηθούν επιπρόσθετα προσόντα.

Για επικοινωνία και αποστολή βιογραφικών, μπορείτε να αποτείνεστε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: cv@paplaw.com.cy, με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 31/03/2021.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης