AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας

Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Κοστολόγησης

Η εταιρεία Α. Ψάλτης & Υιοί Λτδ με τεράστια εμπειρία στον τομέα εμπορίας και πώλησης ανταλλακτικών αυτοκινήτων στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει Λειτουργό Κοστολόγησης.

Προσόντα, δεξιότητες, συμπεριφορές:

 • Τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε παρόμοια θέση ή/και σε θέση λογιστηρίου.
 • Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – πτυχίο ή άλλη συναφή πιστοποίηση θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.
 • Απαραίτητη εμπειρία στη χρήση SAP Business One σε θέματα κοστολόγησης και εισαγωγών.
 • Καλή χρήση προγραμμάτων Ηλεκτρονικού Υπολογιστή MS Office (Word, Excel, Outlook).
 • Εμπειρία στον τομέα εμπορίας εξαρτημάτων ή forwarding ή άλλο συναφή τομέα θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.
 • Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα, εχεμύθεια και υπευθυνότητα.

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εργασία στο λογιστήριο υπό τις οδηγίες της Οικονομικής Διεύθυνσης με κύριο ρόλο τη διαχείριση των διαδικασιών κοστολόγησης των εισαγόμενων προϊόντων της εταιρείας.
 • Συνεχής συνεργασία με τους συναδέλφους στο λογιστήριο, στο τμήμα Αγορών για την συλλογή των αναγκαίων για την κοστολόγηση πληροφοριών.
 • Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες (εταιρείες μεταφορών, εκτελωνιστές και άλλους).
 • Τήρηση των διαδικασιών για την έγκαιρη και ολοκληρωμένη κοστολόγηση.
 • Άλλα συναφή καθήκοντα, όπως αυτά ζητηθούν από την Οικονομική Διεύθυνση.

Άλλες πληροφορίες:

 • Εργασία πλήρους απασχόλησης.
 • Ωράριο εργασίας μεταξύ των ωρών 08:00 και 17:30, Δευτέρα με Παρασκευή.
 • Προσφέρεται πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης (Λ04/21), στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@psaltis.com.cy μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA