AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας/ Προσωπική Βοηθός

Superhome Center (DIY) Ltd: Ζητείται Γραμματέας/ Προσωπική Βοηθός – Λευκωσία

Η εταιρεία Superhome Center (DIY) Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, που δραστηριοποιείται στον τομέα του DIY με 6 συνολικά πολυκαταστήματα Παγκύπρια, ζητά να προσλάβει Γραμματέα/Προσωπική Βοηθό για τα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Ευθύνες και καθήκοντα:

•Παροχή υποστήριξης γενικής φύσεως μέσω της παραλαβής της εισερχόμενης επικοινωνίας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές κλήσεις και έντυπη αλληλογραφία

•Οργάνωση συναντήσεων (διαδικτυακών ή με φυσική παρουσία)

•Λήψη πρακτικών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων

•Διαχείριση εγγράφων συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης επιστολών, σάρωσης, ταξινόμησης και αρχειοθέτησης

•Παροχή διοικητικής υποστήριξης στη Διευθυντική Ομάδα

•Προετοιμασία παρουσιάσεων κατόπιν οδηγιών της Διευθυντικής Ομάδας

•Διοργάνωση ταξιδιών στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης διαμονής και συναντήσεων με προμηθευτές.

Απαραίτητα Προσόντα:

•Δίπλωμα Γραμματειακών σπουδών / Διοίκησης Γραφείου

•Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

•Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

•Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

•Γνώση των εφαρμογών MS Office

•Ακεραιότητα χαρακτήρα

•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού

•Ευχάριστη προσωπικότητα

•Πολύ καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας http://superhome.com.cy/greek/καριερα μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA