AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Επανεκκίνηση διαδικασίας επιλογής Υποψηφίων σε μεγάλο Οργανισμό

Επανεκκίνηση διαδικασίας επιλογής Υποψηφίων σε μεγάλο Οργανισμό – Λευκωσία

Επανεκκίνηση διαδικασίας επιλογής Υποψηφίων σε μεγάλο Οργανισμό-  ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΕΩΣ ΚΑΙ 2000)

Μεγάλη Εταιρεία στην Λευκωσία έχει ανακοινώσει την προκήρυξη 2 θέσεων στο τμήμα Επικοινωνίας και Παραγωγικότητας  παρέχοντας την απαιτούμενη εκπαίδευση στα άτομα χωρίς εμπειρία και ειδίκευση στον κλάδο.

Πέραν αυτόν θα στηρίξει με αρκετά υψηλές αμοιβές (εως και 2000  ευρώ) τους επιλεγόμενους και θα παρέχει την ευκαιρία στα νέα άτομα να αξιολογηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης, δίνοντας έτσι μια πρωτότυπη δομή στο πλάνο διεργασιών της.

Απαραίτητα Προσόντα:

  1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.
  2. Άριστη γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

Οδηγίες αποστολής αίτησης για αξιολόγηση:

–      Σε ηλεκτρονική μορφή (Email)

–      Το αρχείο πρέπει να είναι σε world ή pdf

–      Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά ή Αγγλικά

–      Στοιχεία επικοινωνίας

Σημειώσεις:

–      Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι για μια πρώτη συνάντηση

–      Οι κενές θέσεις που αναγράφονται αφορούν τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στην Λευκωσία

–      Η θέση αφορά άτομα τα οποία διαμένουν στην Κύπρο

–      Βιογραφικά θα γίνονται δεκτά μέχρι 28 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00

Διαδικασία επιλογής

–      Εφόσον αξιολογηθεί το βιογραφικό σας από τον HR Department του Οργανισμού μας θα λάβετε ενημέρωση από την Υπεύθυνη του τμήματος για καθορισμό μιας διαδικτυακής συνάντησης μέσω ΖΟΟΜ.

–      Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατεβάσουν την εφαρμογή ZOOM ούτως ώστε να μπορούν να ενωθούν στο Interview την ημέρα και την ώρα που θα καθοριστεί.

–      Μετά την πραγματοποίηση της συνάντησης οι υποψήφιοι ενημερώνονται την ίδια ημέρα από το HR Department εάν η απάντηση είναι Θετική ή Αρνητική.

–      Εάν είναι αρνητική μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε να κρατήσουμε το βιογραφικό σας για μελλοντικές θέσεις.

–      Εάν είναι θετική θα ακολουθήσουν ακόμη μια συνάντηση επεξήγησης του Οργανισμού και των μηχανισμών της

–      Έπειτα όταν οι συναντήσεις αξιολογήσεις τελειώσουν θα σταλεί στους επιλεγόμενους ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης μέσω ZOOM το οποίο βοηθήσει τους επιλεγόμενους να εκπαιδευτούν διαδικτυακά ούτως ώστε όταν επανεκκινήσεις η λειτουργία της αγοράς να είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν στον Οργανισμό μας.

Επομένως δεν αλλάζει κάτι στην διαδικασία που θα είχε ο Οργανισμό μας καθ’ όλη την διάρκεια της στελέχωσης των θέσεων η μόνη διαφορά είναι ότι οι εκπαιδεύσεις θα γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα  πιο πάνω στοιχεία θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 28 Μαρτίου 2021, ώρα 12:00 στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού cvzoomcy@gmail.com

(AD-PP-64)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA