AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Χειριστής Μηχανών Παραγωγής

EMG: Ζητείται Χειριστής Μηχανών Παραγωγής – Λεμεσός

Η EMG είναι η πρώτη κυπριακή εταιρεία παραγωγής μεταλλικών προφίλ ξηράς δόμησης. Ιδρύθηκε το 2017 και εδρεύει στην Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα στη Λεμεσό.

Κύρια καθήκοντα:

 • Χρήση ραουλομηχανών (Roll Form Machine) για παραγωγή μεταλλικών προφίλ.
 • Προγραμματισμός παραγωγής για έγκαιρη παράδοση των υλικών σύμφωνα με τις παραγγελίες.
 • Συντήρηση και επιδιόρθωση των πιο πάνω μηχανών και/ή του εξοπλισμού.
 •  Ολοκλήρωση παραγγελιών εγκαίρως και σύμφωνα με τα ποιοτικά πρότυπα.
 •  Χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού και περονοφόρου ανυψωτικού οχήματος (fork-lift).
 •  Συσκευασία εμπορευμάτων για φόρτωση.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 •  Απολυτήριο, κατά προτίμηση από τεχνική σχολή.
 •  Καθαρό ποινικό μητρώο.
 •  Άδεια οδήγησης.
 •  Άδεια χρήσης περονοφόρου.

Τα ακόλουθα θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετο προσόν:

 • Πτυχίο μηχανολογίας / ηλεκτρολογίας
 • Προηγούμενη εμπειρία χρήσης ραουλομηχανής.

Αποστολή βιογραφικού:
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς πλήρωσης της παρούσας θέσης εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση management@emggalprofiles.com και αναφέρουν τον τίτλο της θέσης. Οι αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές μέχρι τις 15 Απριλίου 2021.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA