AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

ΑΗΚ: 8 Κενές Θέσεις Γραφέα Γενικών Καθηκόντων Παγκύπρια

ΑΗΚ: 8 Κενές Θέσεις Γραφέα Γενικών Καθηκόντων – Παγκύπρια

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση οκτώ (8) κενών θέσεων Γραφέα Γενικών Καθηκόντων, κλίμακες Α2-Α5-Α7 (Α2:€15.260-€19.788-Α5:€17.436-€26.899-Α7:€22.987-€33.960) στα Κεντρικά Γραφεία, στα Περιφερειακά Γραφεία ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών της Αρχής ανά την Κύπρο.
Τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων, Παρασκευή 9.4.2021 και ώρα 12:00μ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA