AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θέσεις Εργασίας

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μια κενή μόνιμη θέση Λειτουργού Α και Β, στο Τμήμα Ασφάλειας
Πληροφοριών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού).

Η υποβολή αιτήσεων θα αρχίσει την Παρασκευή , 12 Μαρτίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την
Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021. Για την υποβολή αίτησης θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχετικό έντυπο αίτησης,
το οποίο βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Οργανισμού https://www.hfc.com.cy/wp-content/uploads/2021/03/ΑΙΤΗΣΗΔΙΟΡΙΣΜΟΥ.pdf

Δείτε την προκήρυξη και όλες τις πληροφορίες εδώ