AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

 Ψάχνουμε 2 νέα ταλέντα – Ανθρωποκεντρικό Μάρκετιγκ

 Ψάχνουμε 2 νέα ταλέντα – Ανθρωποκεντρικό Μάρκετιγκ – Λεμεσός

Αν έχεις ταλέντο στην επικοινωνία και ψάχνεις ένα όμορφο/ σύγχρονο περιβάλλον  τότε είναι ευκαιρία σου να γίνεις άμεσα μέλος της ομάδας μας.

Ψάχνουμε 2 υποψήφιους στον κλάδο του Ανθρωποκεντρικού Μάρκετιγκ και των πωλήσεων.

Τα άτομα που θα επιλεχθούν  πρέπει να τηρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

-Άψογες επικοινωνιακές δεξιότητες

-Γνώση της Ελληνικής γλώσσα σε γραπτώ και προφορικό λόγο

-Ομαδικό πνεύμα

-Πτυχίο/ Δίπλωμα στους πιο πάνω κλάδους θα θεωριθεί επιπλέον

Τά άτομα που θα επιλεχθούν θα έχουν την ευκαιρία να ενταχθούν σε μια ευχάριστη ομάδα που θα δώσει την δυνατότητα για ευκαιρίες ανέλιξεις  με βοήθεια έμπειρων συνεργατών της εταιρίας μας. Συνεχείς εκπαιδεύσεις στο κλάδο του μαρκετιγκ και των πωλήσεων. Ελκιστικές αμοιβές και ευκαιρίες για διπλώματα με επιτεύξεις στόχων.

Αν θεωρείς ότι έχεις τα χαρακτηριστικά για αυτή την θέση τότε στείλε το βιογραφικό σου στο email: Recruitteamcy@gmail.com