AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αδελφοί Μιχαήλ Λογιστικές Υπηρεσίες Λτδ: Θέση Εργασίας

Αδελφοί Μιχαήλ Λογιστικές Υπηρεσίες Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΒΟΗΘΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Εμπειρία τουλάχιστο 3 χρόνια στον έλεγχο
  • Καλή γνώση προγραμμάτων Caseware / Excel/Word/ Esoft
  • Γνώσεις Αγγλικής Γλώσσας
  • Γνώση του TAXINET
  • Κάτοχος πτυχίου Λογιστικής ή και κάτοχος πιστοποιητικού LCCI Level III ή μαθητευόμενος Λογιστής προς απόκτηση ACCA

Ωφελήματα

Η Εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών και ευέλικτο ωράριο

Αιτήσεις στο Andreas@michael.services  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA