AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Δικηγόρος

Δικηγορικό γραφείο Λουκά & Σωφρονίου: Ζητείται Δικηγόρος – Λάρνακα

Το δικηγορικό γραφείο Λουκά & Σωφρονίου στη Λάρνακα δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη δικηγόρου.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Νομικής
  • Εγγεγραμμένος Δικηγόρος στο Μητρώο Δικηγόρων και κάτοχος ετήσιας άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του Δικηγόρου.
  • Τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία στο χειρισμό υποθέσεων ενώπιον των Επαρχιακών Δικαστηρίων
  • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.
  • Άριστη γνώση και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια και επαγγελματισμός
  • Να είναι άμεσα διαθέσιμος/η.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@lscypruslawyers.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του προγράμματος της ΑΝΑΔ.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA