AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: 2 Θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού: 2 Θέσεις Λειτουργού Λογιστηρίου – Λεμεσός

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση δύο (2) θέσεων Λειτουργού Λογιστηρίου(Πρώτου Διορισμού).

Εγκεκριμένη μισθολογική κλίμακα: Συνδυασμένες Κλίμακες Α8–Α10–Α11. Στην πιο πάνω κλίμακα προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με Νομοθεσία. Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται κατά καιρούςαπό την Κυβέρνηση. Επίσης καταβάλλεται 13οςμισθός.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρωθούν ιδιοχείρως στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου και να κατατεθούν σε κλειστό φάκελο, με την ένδειξη “Αίτηση για διορισμό στη Θέση Λειτουργού Λογιστηρίου”, στο ειδικό κιβώτιο που βρίσκεται στο Ισόγειο των Γραφείων του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 66, 3602 Λεμεσόςή να αποσταλούν με συστημένη επιστολή στην Τ.Θ. 50225, 3602 Λεμεσός, όχι αργότερα την Παρασκευή, 9 Απριλίου 2021 και ώρα 2μ.μ. Αιτήσεις που θα φτάσουν στα Γραφεία του Συμβουλίου ή θα ταχυδρομηθούν μετά την πιο πάνω μέρα και ώρα δεν θα γίνονται δεκτές.

Περισσότερα εδώ

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA