AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Θέση Γραμματέα

RTD Talos: Θέση Γραμματειακής Υποστήριξης – Λεμεσός

Για μερική απασχόληση βάση συμβολαίου (απογεύματα)
Απαραίτητα προσόντα:
1. Δίπλωμα Γραμματειακών Σπουδών ή Πτυχίου (σε οποιονδήποτε κλάδο σπουδών)
2. Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στη διεύθυνση dd@talos-rtd.com ή et@talos-rtd.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”