AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου -Γραμματειακά

C. Christophi Ltd: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου -Γραμματειακά – Λάρνακα

Περιγραφή εργασίας:

 • Διεκπεραιώνει την εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία
 • Βοηθός λογιστηρίου
 • Συντάσσει επαγγελματικά έγγραφα
 • Αρχειοθετεί έγγραφα
 • Είναι αποτελεσματικός στα διοικητικά του καθήκοντα
 • Είναι αποτελεσματικός στις επικοινωνιακές του σχέσεις
 • Έχει το επίπεδο γνώσεων που θα του επιτρέπει να αντιλαμβάνεται καλύτερα τα τεκταινόμενα στον επιχειρησιακό χώρο και να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά
 • Αντιμετωπίζει προβλήματα γραμματειακής φύσης με τη χρήση του λειτουργικού συστήματος WINDOWS σε προϊόντα λογισμικού (όπως επεξεργασία κειμένου, Λογιστικά Φύλλα, Βάσεις Δεδομένων)

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο Γραμματειακών Σπουδών
 • Γνώση λογιστικής
 • Άριστη γνώση ελληνικής / αγγλικής γλώσσας (τυχών γνώση τρίτης ξένης γλώσσας λαμβάνεται υπόψη ως επιπρόσθετο προσόν)
 • Άριστη γνώση Η/Υ, Microsoft Office, Outlook
 • Οργάνωση και προγραμματισμός
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός
 • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης
 • Ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές
 • Ικανότητα να εργάζεται αυτόβουλα χωρίς την συνεχή καθοδήγηση

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων και πείρας.

Κάθε αίτηση καθώς και οι παρεχόμενες πληροφορίες αυτής θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Οι Ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα ανωτέρω κριτήρια να αποστείλουν τα Βιογραφικά Σημειώματα τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση cchristophi@cchristophi.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”