AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Γ. Κατσαφάδος Λτδ: Θέση Εργασίας

Γ. Κατσαφάδος Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η εταιρεία Γ.Κατσαφάδος Λτδ ζητεί να προσλάβει:
Διανομέα με έδρα τη Λευκωσία
Καθήκοντα:
Διανομή – Παράδοση παραγγελιών
Απαιτείται:
Ανάλογη προϋπηρεσία
Απολυτήριο Μέσης εκπαίδευσης
Γνώσεις Αγγλικών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Καθαρό εργασιακό και ποινικό μητρώο
Συστάσεις απαραίτητες
Παρέχονται:
Μόνιμη πλήρης απασχόληση
13ος μισθός
Ευκαιρίες ανέλιξης στις πωλήσεις για τον/την κατάλληλο/-λη
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ όπως αποστείλουν το Βιογραφικό τους στο jobs@katsafados.com  με τίτλο:”DEL03/21 – ANERGOSJOBS.COM”
Θα αξιολογηθούν μόνο τα σχετικά βιογραφικά.