AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Kronos Express: Θέσεις Εργασίας

Kronos Express: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

Η Εταιρεία KRONOS EXPRESS, μέλος του Ομίλου Εταιρειών ΚΡΟΝΟΣ, ζητά να εργοδοτήσει ή να συνεργαστεί με Διανομείς με έδρα τη Λευκωσία.
Καθήκοντα:
• Παραλαβή, φόρτωση, εκφόρτωση πακέτων / προϊόντων
• Τακτοποίηση και οργάνωση πακέτων / προϊόντων
• Παράδοση πακέτων / προϊόντων σε πελάτες
• Παραλαβή εισπράξεων
Το άτομο:
Ο Διανομέας αναμένεται να είναι / έχει :
• Κάτοχος Άδειας Οδήγησης Αυτοκινήτου
• Τουλάχιστον 1 χρόνο προηγούμενης εμπειρίας σε Εταιρεία Courier
• Καλή γνώση του οδικού δικτύου
• Γνώστης της Ελληνικής γλώσσας
• Υπεύθυνο, τίμιο και ακέραιο άτομο
• Ευχάριστη προσωπικότητα
Εάν η θέση σας ενδιαφέρει παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@kronospublic.com  με τίτλο:”Διανομείς – ANERGOSJOBS.COM”