AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Γραμματέας

Penap Consultants Ltd: Ζητείται Γραμματέας – Λεμεσός

Ζητείτε για άμεση εργοδότηση Γραμματέας για Λογιστικό Γραφείο.

Απαιτούμενη εκπαίδευση και γνωσεις :
Γραμματειακες Σπουδές ,
Αρχές οργάνωσης και διοίκησης,
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες,
Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης ,
Ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές,
Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς,
Ικανότητα να επιβάλλεται μέσω των λόγων και των πράξεων και να φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή και παρακολούθηση της πολιτικής της εταιρείας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί,
Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα,
Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων,
Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας.
Γνώσεις λογιστικής, δικαίου και φορολογικής νομοθεσίας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας γραπτά και προφορικά , δεύτερη ή Τρίτη γλώσσα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
Μισθός ανάλογα με τα προσόντα και την εμπειρία.
Ωράριο εργασίας :
Δευτέρα – Πέμπτη 8:00-17:00
(1 ώρα μεσημέρι )
Παρασκευή 8:00-14:00
Παρακαλώ επικοινωνήστε :
penelope@penapgroup.eu  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA