AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας: Θέση Εργασίας

Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας: Θέση Εργασίας – Λάρνακα

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας δέχεται αιτήσεις για πλήρωση μίας (1) κενής μόνιμης θέσης Λειτουργού Πληροφορικής (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α8, Α10 και Α11 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Λεπτομέρειες αναφορικά με τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και τα καθήκοντα και ευθύνες της θέσης, μπορούν να εξασφαλίσουν οι ενδιαφερόμενοι από την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy) και τη σχετική δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο ειδικό έντυπο του Συμβουλίου, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τα Γραφεία του Συμβουλίου, καθώς και από την ιστοσελίδα του Συμβουλίου (www.lwb.org.cy), και να παραδοθούν με το χέρι στη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή, όχι αργότερα από την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA