AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Office Manager

Hats ON Digital Agency: Ζητείται Office Manager – Λευκωσία

Η Hats ON Digital Agency με έδρα τη Λευκωσία ζητά να προσλάβει Οffice Manager για πλήρη απασχόληση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Διαχείριση εισερχόμενων και εξερχόμενων τηλεφωνημάτων
  • Επιμέλεια και συντονισμός συναντήσεων στα γραφεία της εταιρείας
  • Σύνταξη επιστολών, emails και παρουσιάσεων
  • Γενική οργάνωση και διαχείριση γραφείου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Δίπλωμα σε Γραμματειακές σπουδές, Marketing ή συναφές
  • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών (γραπτώς και προφορικά)
  • Απαραίτητη γνώση χρήσης εφαρμογών Η/Υ (Microsoft Office, Excel, PowerPoint, CRM)
  • Άριστη τηλεφωνική επικοινωνία και επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα

Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση ή στον τομέα της διαφήμισης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Απολαβές και άλλα ωφελήματα αναλόγως προσόντων

Βιογραφικά που δεν τηρούν τα πιο πάνω κριτήρια δεν θα ληφθούν υπόψη από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας.

Για αποστολή βιογραφικών:

hello@hatson.digital

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA