AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα: Θέση Εργασίας

Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ
ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο Οργανισμός Κώστα Παπαέλληνα, ζητά να προσλάβει ικανό άτομο για κάλυψη της πιο κάτω θέσης εργασίας:

Ιατρικός Επισκέπτης Ορθοπεδικού Τμήματος

Το άτομο που θα επιλεγεί θα είναι υπεύθυνο για την προώθηση και πώληση των προϊόντων του ορθοπεδικού τμήματος του Οργανισμού και την υποστήριξη μετά την πώληση στις χειρουργικές επεμβάσεις, με Παγκύπρια κάλυψη και έδρα τη Λευκωσία.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Δίπλωμα / Πτυχίο στη νοσηλευτική, Φυσιοθεραπεία ή άλλο συναφή κλάδο
  • Απόφοιτος Σχολής μέσης Εκπαίδευσης.
  • Δυναμική προσωπικότητα και δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών.
  • Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικές δεξιότητες
  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Δυνατότητα παρουσίας σε χειρουργεία.
  • Υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
  • Εμπειρία στον χώρο των ορθοπεδικών εμφυτευμάτων θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση vacancies@papaellinas.com με τίτλο:”Ιατρικός Επισκέπτης – ANERGOSJOBS.COM”το αργότερο μέχρι τις 25/03/2021.

Όλες οι αιτήσεις θα είναι άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA