AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση Εργασίας

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Η ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, η οποία διαθέτει τις μεγαλύτερες βιομηχανίες μακαρονιών και αλεύρων στην Κύπρο με ηγετική θέση στην αγορά, δέχεται αιτήσεις για πρόσληψη Πωλητή Λευκωσίας.

Πωλητής για την πόλη και Eπαρχία Λευκωσίας

Καθήκοντα:

 • Σωστή εξυπηρέτηση πελατών
 • Επίτευξη στόχων πωλήσεων
 • Διασφάλιση υλοποίησης προωθητικών ενεργειών στις υπεραγορές
 • Παρουσίαση και προώθηση νέων προϊόντων
 • Άριστη γνώση των προϊόντων της εταιρείας
 • Παρακολούθηση ανταγωνισμού

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου τους κλάδους marketing ή Business Studies θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Εργατικό πνεύμα και ευχάριστη προσωπικότητα
 • Προσωπική φιλοδοξία ανάπτυξης και ανέλιξης
 • Πρωτοβουλία και Ομαδικότητα
 • Πειθαρχημένη προσέγγιση
 • Προηγούμενη πείρα στις πωλήσεις είναι απαραίτητη
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση Ηλ. Υπολογιστών (Word, Excel, Powerpoint)
 • Απαλλαγμένος Στρατιωτικών Υποχρεώσεων
 • Άδεια οδηγού

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και πείρας, 13ος μισθός, Ταμείο Προνοίας και εταιρικό αυτοκίνητο.

Για περισσότερες πληροφορίες και προσωπική συνέντευξη αποταθείτε :

Τηλ. 22 57 20 20

Φαξ. 22 610 222

Αποστολή βιογραφικού (C.V) : HR@mitsidesgroup.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA