AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Φοιτητές/ Απόφοιτοι – τμήμα πωλήσεων

Ζητούνται Φοιτητές/ Απόφοιτοι – τμήμα πωλήσεων – Λεμεσός

Η εταιρία μας , μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο του Marketing και των Πωλήσεων, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της νέους, αποφοίτους/τελειόφοιτους, κατεύθυνσης Διοίκησης Επιχειρήσεων, Marketing, Δημοσίων Σχέσεων για τα τμήματα της.  Οι επιλαχόντες, θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν πλήρως το ταλέντο τους και τις δεξιότητες  που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, μέσα σε μια οργανωμένη εταιρεία.

Κύριες αρμοδιότητες του ρόλου είναι η προβολή του brand name των πελατών που εκπροσωπεί, η ανάπτυξη νέων δράσεων και εργαλείων, καθώς και η συνεχής προώθηση & υποστήριξη πωλήσεων.

Τι ψάχνουμε για τον πιο πάνω ρόλο:

  • Επαγγελματική νοοτροπία και θετικό τρόπο σκέψης και ανάλυσης
  • Δυναμικός χαρακτήρας με ανάπτυξη πρωτοβουλιών
  • Ενισχυμένες δεξιότητες
  • Επιθυμητή η εμπειρία εφαρμογής αρχών marketing και επικοινωνίας
  • Γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό λόγο

Τι προσφέρουμε:

  • Σας προετοιμάζουμε πλήρως, με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης, ώστε να αντεπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης
  • Φιλικό και δημιουργικό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργεί άριστες προοπτικές εξέλιξης
  • Δωρεάν εκπαίδευση σε θέματα τεχνικών πωλήσεων από έμπειρα στελέχη της εταιρείας
  • Διπλώματα και σεμινάρια στα άτομα που εκπαιδεύονται και θέλουν να χτίσουν καρίερα και εμπειρία

Αναζητούμε ανθρώπους που έχουν πάθος και ενθουσιασμό για το χώρο των πωλήσεων!

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο:

humanresourceand@outlook.com

(AD-COM-14)

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA